Home » Čas na kúpu dreva

Čas na kúpu dreva

Správny čas na kúpu palivového dreva je v neskorých zimných alebo skorých jarných mesiacoch, kedy má spracúvaná drevná hmota najnižšie percento vlhkosti do 35%, spôsobené vegetačným kľudom. Drevo je stiahnuté z prebytočnej vlhkosti a keďže sa ťaží aj v zime, je najvhodnejšie na spracovanie a uskladnenie. Takéto kvalitné palivové drevo po naštiepaní rýchlejšie preschne a je použiteľné na vykurovaciu sezónu už v rovnakom roku.

Naša spoločnosť ponúka sezónne palivové drevo počas celého roka za